Medlemsavgifter

Styrelsen vill påminna om medlemsavgiften för 2021. Som medlem har du rösträtt i frågor som gäller Dik och dess verksamhet. Du får också Dalstugebladet. Kostnaden är 100 kr per familj (med barn upp till 18 år) och 50 kr för enskild. Avgiften betalas till Diks bankgiro 5670-3275. Viktigt är att du anger vem/vilka betalningen avser.