Kommande årsmöte

Planeras till den 27 februari kl 11.30 i Bystugan.Hur vi kommer att genomföra mötet beror på hur många som kommer och vilka rekommendationer som gäller då.Vi kommer i alla fall att göra allt för att coronasäkra mötet enligt gällande regelverk.Möjligen kan mötet komma att genomföras utomhus och då blir det på bystugeplan eller dansbanan. Information…