Kära Dalstugubor!

Så har vi avverkat jul- och nyårshelgerna i Coronans tecken. Julen var grön men kall och blåsig men många trotsade kylan och tillbringade mycket tid ute för att kunna träffas. För det var så vi fick umgås enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En bit in i januari kom så snön och efter den kom kylan. Hur den…