Fiskefest

Tyvärr ställs årets Fiskefest och fisketävling in p.g.a. den rådande pandemin. DIK hade förhoppningar på att kunna anordna en alternativ Fiskefest men p.g.a osäkerhet kring rådande och kommande restriktioner beslöts att skjuta upp festligheterna till 2022. //DIK-styrelsen