Nyheter som berör medlemmar i Dalstuga IK. Här publiceras alla nyheter som avser att informera medlemmar om kommande nyheter eller ändringar.

Kära Dalstugubor!

Så har vi avverkat jul- och nyårshelgerna i Coronans tecken. Julen var grön men kall och blåsig men många trotsade kylan och tillbringade mycket tid ute för att kunna träffas. För det var så vi fick umgås enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En bit in i januari kom så snön och efter den kom kylan. Hur den…

Kommande årsmöte

Planeras till den 27 februari kl 11.30 i Bystugan.Hur vi kommer att genomföra mötet beror på hur många som kommer och vilka rekommendationer som gäller då.Vi kommer i alla fall att göra allt för att coronasäkra mötet enligt gällande regelverk.Möjligen kan mötet komma att genomföras utomhus och då blir det på bystugeplan eller dansbanan. Information…

Medlemsavgifter

Styrelsen vill påminna om medlemsavgiften för 2021. Som medlem har du rösträtt i frågor som gäller Dik och dess verksamhet. Du får också Dalstugebladet. Kostnaden är 100 kr per familj (med barn upp till 18 år) och 50 kr för enskild. Avgiften betalas till Diks bankgiro 5670-3275. Viktigt är att du anger vem/vilka betalningen avser.